ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ιστοσελίδα www.11aviation.com είναι ιδιοκτησία της Eleven Ltd Co με έδρα τις τέως Ολλανδικές Αντίλλες και νυν Σαιντ Μάρτιν. Η διαχείριση της ιστοσελίδας πραγματοποιείται από το τοπικό γραφείο της εταιρίας στην χώρα της έδρας της και υπόκειται στην τοπική νομοθεσία.


ELEVEN LTD.
Consulting Services & Trade Solutions
Frontstreet 5, Suite 5, Philipsburg, Sint Maarten, Dutch Caribbean
Phone: +1 (721) 542 5338 – Fax: +1 (721) 542 2490
e-mail: elevenltdco.com

Κινητό τηλέφωνο πεικοινωνίας εκπροσώπου στην Ελλάδα (On emergency!!!): 6973 052 043


Skype: Pilotshop.gr

Φόρμα Επικοινωνίας

Ονοματεπώνυμο
E-mail
Τμήμα
Θέμα
Μήνυμα